Tin hot: Dự án bất động sản Hudland Bình Giang Hải Dương được mở bán chính thức còn 20 suất ngoại giao